SI9AM Information
DAGBOK 2012

Januari

Arbete på SI9AM 2012-01-07
Ytterligare arbete på SI9AM under januari 2012
ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk and ON4AWT/Fons 2012-01-25--2012-01-30
 

Mars
Arbete på SI9AM 2012-03-07

Arbete på SI9AM 2012-03-28
Årsmöte hos SI9AM 2012-03-31

April
SI9AM på plats i Umeå den 28-29 april 2012

LinjeTop of page


SI9AM på plats i Umeå den 28 och 29 april 2012.

Den 28 och 29 april arrangerades SSA:s årsmöte i Umeå. Det var SK2AT Föreningen Umeå Radioamatörer som stod som värd för hela arrangemanget.
Eftersom det endast är ca 25 mil mellan Utanede och Umeå, så fanns vi naturligtvis på plats med en utställningsmonter om SI9AM.

I vår utställningsmonter hade vi bland annat ett bildspel som visade bilder
från uppbyggnaden av besökstationen samt ett antal bilder på besökande radioamatörer.

Det var många som vill veta mera om besökstationen. Det var frågor som handlade om radioutrustningen, antennerna, boende m.m. Naturligtvis ville
många också veta vilka mera aktiviteter som finns i närområdet.

I de två lotterierna som SK2AT anordnat var en av vinsterna i respektive lotteri, ett dygn gratis för två personer som besöker SI9AM. Vi vet inte vem de lyckliga vinnarna är, men ni är varmt välkomna till SI9AM.

I SI9AM:s monter fanns SM3FJF/Jörgen, vice ordförande i SI9AM
och kassören SM3LIV/Ulla.


Fler bilder.

LinjeTop of page


Arbetsmöte på SI9AM 2012-03-31

 

Kallelse
Datumet var bestämt sedan lång tid tillbaka och kallelsen till årsmötet var utskickad via mail och den fanns även på vår hemsida.

Plats
Vårens distrikt 3 möte var förlagt till Östersund och direkt efter det mötet så följde SI9AMs årsmöte.

Distrikt 3 möte
DL3, SM3GDT/Hans och SK3JR/Jemtlands Radioamatörer hade kallat till distriktsmöte. Förmiddagen ägnades åt distrikt 3 frågor. Vid tolvtiden gjordes ett avbrott för lunch och direkt efteråt var det dags för föredrag och paneldebatt om störningar, EMC och radioanvändning. Vi fick höra SM3KYH Lars, SM3PXO/Petter, SM3PXG/Hans och SM4UKE/Henrik redogöra för detta intressanta ämne.

Årsmötet
Vid fyratiden startade årsmötesförhandlingarna.

Val

Till ordförande för årsmötet valdes SM3CVM/Lars, till sekreterare SM3FJF/Jörgen och till justeringsmän SM3EXM/Erik och SM3LIV/Ulla.

Rapport över det gångna året
SM3CVM/Lars gick igenom verksamhetsberättelsen och SM3LIV/Ulla redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2011.

Därefter följde en del val till styrelsen. Årsmötet avslutades och SM3CVM/Lars tackade alla för fint arbete under det gångna verksamhetsåret.

Närvarande under årsmötet
SM3LIV/Ulla, SM3SZW/Sven-Henrik, SM3GHN/Jan-Bertil, SA3BDM/Ove,SM3EXM/Erik, SM3GDT/Hans, SM3IVF/Ernst, SM3DAL/Ove, SA3BKF/Bengt, SM3FJF/Jörgen, SM3CVM/Lars, SM3GFN/Ingvar.


Fler bilder.

LinjeTop of page


Arbetsmöte på SI9AM 2012-03-28

SA3BKF/Bengt och SM3CVM/Lars anlände till Utanede vid halvtio-tiden. SM3CVM/Lars testade radioutrustningen och aktiverade sedan signalen SI9AM. SM3FJF/Jörgen, SM3CER/Janne och SM3BQC/Arne anslöt vid ett-tiden. Efter en gemensam lunch på SI9AM gick grabbarna igenom dels vad som behöver göras på SI9AM samt Lars och Jörgen förberedde ett antal ärenden inför det kommande SI9AM årsmötet den 31 mars i Östersund.

På eftermiddagen bjöd grabbarna in Victoria och Karolina, som är nya arrendatorer på Holmstagården. Under en och halvtimme beskrev grabbarna amatörradiohobbyn samt diskuterade hur det framtida samarbete. Glädjande kunde grabbarna konstatera att från och med nu så finns möjlighet till en väl fungerande restaurang och samt möjlighet till catering.


Fler bilder.

LinjeTop of page


Arbetsmöte på SI9AM 2012-03-07

SM3FJF/Jörgen hämtade SM3CER/Janne vid åtta-tiden och SM3BQC/Arne vid nio-tiden på morgonen för vidare färd mot Utanede. Syftet med arbetsmötet på SI9AM var att datera upp programvaror i de två datorerna samt allmän översyn av amatörradioutrustningen. Ett arbete som vi höll på med fram till fem-tiden på eftermiddagen.


 

LinjeTop of page


ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk and ON4AWT/Fons visit SI9AM
2012-01-25 -- 2012-01-30

Återigen kunde vi välkomna ON5RZ/Raf, ON4AWT/Fons och ON7DS/Dirk till SI9AM.

En av anledningarna till deras besök var att köra UBA HF SSB DX Contest.

Under den här tävlingen kunde vi följa dem via ”Live Video Broadcast”.

Killarna landade på Skavsta flygplats, onsdagen den 25 januari 2012. Där hade de en hyrbil som väntade på dem. De gjorde ett stopp hemma hos SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen i Njurunda där även SM3JOS/René hade mött upp. Efter kaffe och smörgås och en massa radiopratande fortsatte grabbarna bilfärden upp mot SI9AM i Utanede.

De gjorde ett mycket bra resultat från UBA contest från SI9AM. 990 QSO och 880.944 poäng.
Förutom att köra en hel del QSOn så gjorde de en bilresa till Sundsvall och besökte SM3JOS/Rene. En annan eftermiddag besökte de SM3YKF/Kent.

På måndagsmorgonen 30 januari 2012 började de sin resa tillbaka till Belgien. De gjorde ett kort stopp hos SM3FJF/Jörgen i Njurunda för att ge tillbaka nycklarna till SI9AM. Tyvärr var det flygstrejk den dagen och de var tvungna att stanna en natt i Stockholm innan de kunde flyga tillbaka till Bryssels flygplats.


Välkommen tillbaka nästa år 2013.

   
 


Ytterligare arbete på SI9AM den 15 och 22 januari 2012

SM3EAE/Lars åkte till Utanede och fortsatte under två söndagar med installationen av den nyinköpta "micro Keyer II" för att få den att fungera tillsammans med loggprogrammet WinTest. Lars fick, via telefonsamtal, god hjälp av SM5AJV/Ingemar som lotsade Lars rätt i parameteruppsättningarna i micri Keyer II. Efter mycket läsande i manualer fick Lars slutligen till alla grundinställningar så nu var röstminnet klart att kunna användas av de tre radioamatörerna från Belgien.

 

LinjeTop of page


Arbete på SI9AM 2012-01-07

Vi har införskaffat en micro KEYER II och meningen är att den ska fungera innan våra belgiska gäster anländer i slutet av januari. Så tidigt på morgonen åker SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen till Utanede för att installera micro KEYER II. De plockar också upp SM3BQC/Arne i Järkvissle.

De börjar med att uppdatera en del program i datorerna sedan påbörjas installationen av micro KEYER II. De får lite problem och kontaktar SM3EAE/Lars på telefon och efter en del arbete så får de radion och micro KEYER II att kommunicera med varandra samt datorn och micro KEYER II att fungera tillsammans. Men när de sedan försöker att få contestprogrammet WinTest att fungera med micro KEYER II så går det inte. De kontaktar också ON4AWT/Fons och får veta att de tänker köra loggprogrammet N1MM i UBA contesten från SI9AM.

Under dagen var SM3BQC/Arne ute vid antennmasten, han fick plumsa i ca 45 cm snö men kunde konstatera att alla antenner och staglinor är intakt och att inga träd ligger fällda efter den kraftiga stormen den 26 december 2011.
 

Fler bilder
 

LinjeTop of page

 
Storm

SI9AM
King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden
http://www.si9am.com
email: info@si9am.com
Copyright © SM3LIV, Ulla Norrmén
Denna hemsida skapades den 5 januari 2012 och reviderades senast den 08 november 2013.